Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
7 maja 2019 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 3 800 zł
Numer obiektu na aukcji
207

Cena wylicytowana: 3 800 zł

litografia barwna/papier, 35 x 35 cm
sygnowany ołówkiem p.d.: 'Vasarely' oraz opisany ołówkiem l.d.: 'LVI / LXX'
ID: 69963
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.