Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
30 października 2019 godz. 19:00

Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Strój ludowy z regionu krakowskiego, 1939
Cena wylicytowana: 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
23
Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Strój ludowy z regionu krakowskiego, 1939

Cena wylicytowana: 2 000 zł

pochoir ręcznie kolorowany gwaszem/papier, 42 x 32 cm
p. d.: ‘Z. Stryjeńska’
sygnowana na kamieniu p.d.: 'Z. STRYJEŃSKA'
Praca pochodzi z Teki: Z. Stryjeńska, Polish peasants costumes. With introducion and notes by
Thadee Seweryn, Curator of Ethnographical Museum in Cracow, Nice 1939. Published by C.
Szwedzicki
ID: 78440
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.