Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
30 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 500 zł
Numer obiektu na aukcji
14

Cena wylicytowana: 5 500 zł

litografia barwna/papier, 41,5 x 31 x 8 cm (wymiary oprawy)
Folio ilustrowane przez Mojżesza Kislinga do tekstu Réne Héron de Villefosse'a. Wydane przez Bernarda Kleina w Paryżu w 1959 roku. 12 barwnych litografii Mojżesza Kislinga w tekście, litografia Amadeo Modiglianiego oraz 6 drzeworytów sztychowanych przez Pierre'a Boucheta według Kislinga. Oryginalne płócienne pudełko. Egzemplarz 53/150
ID: 57867
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.