Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
30 października 2019 godz. 19:00

Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Kobieta w stroju ludowym panny młodej z Wołynia, 1939
Cena wylicytowana: 2 600 zł
Numer obiektu na aukcji
22
Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Kobieta w stroju ludowym panny młodej z Wołynia, 1939

Cena wylicytowana: 2 600 zł

pochoir ręcznie kolorowany gwaszem/papier, 41 x 29,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowana na kamieniu p.d.: 'Z. STRYJEŃSKA'
Praca pochodzi z Teki: Z. Stryjeńska, Polish peasants costumes. With introducion and notes by Thadee Seweryn, Curator of Ethnographical Museum in Cracow, Nice 1939. Published by C. Szwedzicki
ID: 71986
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.