Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
30 października 2019 godz. 19:00

Autor nieznany
Klocek drzeworytniczy do Dyplomu Honorowego Członka "Rytu" dla Władysława Skoczylasa, 1932
Cena wylicytowana: 1 600 zł
Numer obiektu na aukcji
24
Autor nieznany
Klocek drzeworytniczy do Dyplomu Honorowego Członka "Rytu" dla Władysława Skoczylasa, 1932

Cena wylicytowana: 1 600 zł

inna/inny, 19,5 x 9,2 x 1,8 cm
Matryca wycięta przez trójkę artystów: Wiktorię Goryńską, Janinę Konarską oraz Tadeusza Kulisiewicza (każde pole wielkości ok. 5,5 x 6,5 cm). To, co najlepsze w polskiej grafice 20-lecia międzywojennego jest tu pomieszczone na jednym klocku. Dyplom w uznaniu zasług dla założyciela "Rytu", wręczono mu w 1933 roku, na wystawie podsumowującej trzydziestolecie pracy jako drzeworytnika
ID: 78443
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Literatura
  • Maryla Sitkowska, Władysław Skoczylas, Warszawa 2015, s. 75 (il.)