Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
30 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 300 zł
Numer obiektu na aukcji
19

Cena wylicytowana: 1 300 zł

litografia barwna/papier, 51,5 x 92,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'ABonnefoit83 ', opisany l.d. '69/279 '
ID: 73140
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.