Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
3 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 500 zł
Numer obiektu na aukcji
22

Cena wylicytowana: 1 500 zł

litografia barwna/papier, 15,5 x 20,5 cm (zadruk)
sygnowana na kamieniu l.d.: 'JS'
Praca pochodzi z "Chimery" ( t. IV, z. 10-12, 1901)
ID: 81403
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Literatura
  • Koniec wieku. Sztuka polskiego modernizmu 1890-1914, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, Warszawa 1996, nr kat. 35, s. 367
  • Irena Jakimowicz, Pięć wieków grafiki polskiej, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1997, nr kat. 539
  • Polnische Graphik, katalog wystawy, Warszawa-Düsseldorf 1890-1916, Warszawa 1998, nr kat. 41, s. 90