Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
3 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
25

Cena wylicytowana: 2 000 zł

drzeworyt barwny/papier, 26,5 x 28 cm (w świetle passe-partout)
opisany ołówkiem pod kompozycją: 'Tratwy drzeworyt barwny Edm. Bartłomiejczyka | [nieczytelne]'; kompozycja odbita przez Tadeusza Tuszewskiego (?)
ID: 81406
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
"W roku 1934 odbyła się w Warszawie wystawa sztuki japońskiej. Wrażliwy Bartłomiejczyk nie przeszedł obok niej obojętnie. Pod wrażeniem japońskiego drzeworytu wykonał jeszcze w tym samym roku dwa drzeworyty barwne, bardzo malarskie - Tratwy i Narciarzy. Różnią się ode od wszelkich wcześniejszych doświadczeń kolorystycznych artysty. Barwy o delikatnym natężeniu (z wyjątkiem nielicznych akcentów) wzajemnie się przenikają. Kompozycje ukazują jedynie skrawek ziemi wolny do pułapu nieba. Ziemia, woda, ludzie wydają się przeniknięci wspólną atmosferą barwną, w której zatracają się szczegóły natury, rysunek i drzeworytnicza faktura". Maria Grońska, Nowoczesny drzeworyt polski (do 1945 roku), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 112-3