Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
3 marca 2020 godz. 19:00

Mojżesz Kisling (1891 Kraków - 1953 Paryż)
Teka litografii "Suite de 9 planches en couleur et 3 planches en noir" numer LXIII
Cena wylicytowana: 8 500 zł
Numer obiektu na aukcji
2
Mojżesz Kisling (1891 Kraków - 1953 Paryż)
Teka litografii "Suite de 9 planches en couleur et 3 planches en noir" numer LXIII

Cena wylicytowana: 8 500 zł

litografia/papier, 53,5 x 42,5 cm (etui)
wszystkie litografie numerowane i opatrzone suchą pieczecią 'ATELIER KISLING'; spis prac wg listy: Le Rosé de Bandol, Le Pin solitaire, Le Modèle Provençal, Corps et décor, Eve, Jeune Gitan, La Marseillaise, Saint-Tropez 1918, Les Poissons, Paysage de Sanary, La Rotonde (Les années folles), La Place de Furstemberg 1951
ID: 80623
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.