Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
3 marca 2020 godz. 19:00

Benn Bencion Rabinowicz (1905 Białystok - 1989 Paryż)
Teka 14 llitografii barwnych ('Benn 14 lithographies originales en couleurs'), 1964
Estymacja: 7 500 - 10 000 zł
Numer obiektu na aukcji
14
Benn Bencion Rabinowicz (1905 Białystok - 1989 Paryż)
Teka 14 llitografii barwnych ('Benn 14 lithographies originales en couleurs'), 1964

Estymacja: 7 500 - 10 000 zł

litografia barwna/papier, 56 x 43 cm (arkusz)
poprzedzona wstępem znanego francuskiego historyka sztuki i ostatniego konserwatora muzeum luksemburskiego Louis Hautecœura; spis prac wg listy: 1. Copiste au Louvre, 2. Hommage à Rembrandt, 3. Basses-Alpes, 4. La grille, 5. Réveil, 6. Provence, 7. Pastèque, 8. Turban mauve, 9. Pont d'Iéna, 10. Rayures, 11. Tournant, 12. Cheval blanc, 13. Pont de la Concorde, 14. Nu au soleil
ID: 82440
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.