Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
3 marca 2020 godz. 19:00

11

Cena wylicytowana: 1 000 zł

litografia barwna/papier, 57 x 37 cm (w świetle oprawy)
sygnowana ołówkiem l.d.: 'M. Kikoine.', opisana p.d.: 'XLVII/LX.'
ID: 78704
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.