Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
3 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 700 zł
Numer obiektu na aukcji
5

Cena wylicytowana: 1 700 zł

drzeworyt/papier, 10 x 23,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'Kulisiewicz', opisany l.d.: 'Św. Franciszek'
ID: 79730
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.