Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
3 marca 2020 godz. 19:00

Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Strój ludowy z regionu tatrzańskiego, plansza nr 14 z teki "Polish peasants costumes", 1939
Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
45
Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Strój ludowy z regionu tatrzańskiego, plansza nr 14 z teki "Polish peasants costumes", 1939

Cena wylicytowana: 1 900 zł

litografia barwna/papier, 31 x 43 cm (arkusz)
sygnowana na kamieniu wewnątrz kompozycji: 'Z. Stryjeńska'. Praca pochodzi z teki: Z. Stryjeńska, Polish peasants costumes. With introducion and notes by Thadee Seweryn, Curator of Ethnographical Museum in Cracow, Nice 1939. Published by C. Szwedzicki
ID: 81375
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.