Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
3 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 400 zł
Numer obiektu na aukcji
28

Cena wylicytowana: 2 400 zł

akwaforta, akwatinta barwna/papier, 26 x 38 cm (w świetle passe-partout)
sygnowana ołówkiem l.d.: 'Zofia Stankiewicz', opisana p.d.: 'Sosenka z Jastrzębiej Góry'
ID: 81399
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.