Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
3 marca 2020 godz. 19:00

Henryk Hayden (1883 Warszawa - 1970 Paryż)
Six Marines, teka sześciu pejzaży morskich, 1948
Cena wylicytowana: 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
12
Henryk Hayden (1883 Warszawa - 1970 Paryż)
Six Marines, teka sześciu pejzaży morskich, 1948

Cena wylicytowana: 6 000 zł

litografia barwna/papier, 58,5 x 40 cm (etui)
sześć litografii, odbitych przez Maurice Berdena, Edition de L'Artisan, Paris 1948, wszystkie numerowane (1/100), opisane i sygnowane pod kompozycją. Przedstawione miejsca: 1. Chebourg, 2. Chebourg, 3. Chebourg, 4. Chebourg, 5. Barfleur, 6. Omonville-la-Rouge. Zachowane oryginalne kalkowe przekładki z tytułami prac. Podniszczony brzeg oprawy, gdzieniegdzie foksing.
ID: 81079
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.