Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
3 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
1

Cena wylicytowana: 7 000 zł

sucha igła/papier, 18,2 x 13,7 cm (odcisk płyty)
sygnowana ołówkiem p.d.: 'Kisling', opisana l.d.: 'Epreuve d'artiste'
pod kompozycją dedykacja autorska: 'au Dr Lucien Duzupt | a l'ami - au practicien | Kisling'
ID: 80618
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.