Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
3 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 500 zł
Numer obiektu na aukcji
26

Cena wylicytowana: 500 zł

drzeworyt/papier, 14,5 x 11 cm (zadruk)
opisany ołówkiem u dołu: '6/40 drzeworyt Bogna Krasnodębska'; opisany ołówkiem na odwrociu
ID: 79057
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Agata Pietrzak, Mistrzyni współczesnego drzeworytu Bogna Krasnodębska-Gardowska, Katalog prac ze zbiorów Biblioteki Narodowej, Warszawa 1999, poz. 90