Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
3 marca 2020 godz. 19:00

Abram Krol (1919 Pabianice - 2001 Paryż)
Książka "Portrait de Abram Krol" z 13 rycinami artysty, 1957
Cena wylicytowana: 2 400 zł
Numer obiektu na aukcji
13
Abram Krol (1919 Pabianice - 2001 Paryż)
Książka "Portrait de Abram Krol" z 13 rycinami artysty, 1957

Cena wylicytowana: 2 400 zł

techniki wypukłe i wklęsłe/papier, 33 x 26 cm
pełny tytuł książki: "Portrait de Abram Krol par Maurice Toesca orné de gravures originales [d'Abram Krol], avant propos de Claude Roger-Marx", miejsce wydania: Paryż; wewnątrz 13 prac odbitych w technice wklęsłej i wypukłej, strony niezszyte
Spis prac: 1. Porteurs de raisins, 2. Chevreuils (frontyspis), 3. Filles de Loth, 4. Garçonnet; Ilustracje na wkładce: 5. Paysan, 6. Moisson, 7. Colombophile, 8. Chèvre, 9. Château; Ilustracje w tekście: 10. Paysan à la charrue, 11. Culs-de-lampe: Treille, 12. Peuplier, 13. Charrue
ID: 82441
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.