Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
3 marca 2020 godz. 19:00

Zofia Stankiewicz (1862 Ryzhiv, Ukraina - 1955 Warszawa)
Kościół św. Katarzyny w Krakowie, około 1912
Cena wylicytowana: 800 zł
Numer obiektu na aukcji
30
Zofia Stankiewicz (1862 Ryzhiv, Ukraina - 1955 Warszawa)
Kościół św. Katarzyny w Krakowie, około 1912

Cena wylicytowana: 800 zł

akwaforta, akwatinta/papier, 26,5 x 36,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowana ołówkiem l.d.: 'Zofia Stankiewicz', opisana p.d.: 'Kościół św. Katarzyny w Krakowie'
ID: 81400
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.