Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
3 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
24

Cena wylicytowana: 1 000 zł

drzeworyt/papier, 23 x 26 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany ołówkiem pod kompozycją: 'Edmund Bartłomiejczyk 1935'
sygnowana na klocku monogramem wiązanym artysty w lewym górnym rogu
ID: 82459
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Maria Grońska, Nowoczesny drzeworyt polski, Wrocław 1971, s. 114, il. 60