Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
3 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 6 500 zł
Numer obiektu na aukcji
4

Cena wylicytowana: 6 500 zł

litografia/papier, 43,5 x 49 cm (w świetle oprawy)
sygnowana p.d.: 'M Kisling', u dołu opis i dedykacja: 'Epr d’artiste | au docteur Schaub | avec tout ma sympathie'
ID: 82301
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.