Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
27 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 600 zł
Numer obiektu na aukcji
103

Cena wylicytowana: 1 600 zł

linoryt/papier, 26 x 19 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Tymon. 56 r'
ID: 87813
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • prezent artysty dla prof. Aleksandra Wojciechowskiego
  • spadkobiercy prof. Aleksandra Wojciechowskiego
  • kolekcja prywatna, Polska
Wystawiany
  • Tymon Niesiołowski, Wystawa monograficzna, Muzeum Okręgowe, Toruń 2005, nr kat. 548
  • Tymon Niesiołowski, Muzeum Narodowe, Warszawa 1982, nr kat. 276
  • Tymon Niesiołowski, Muzeum Okręgowe, Toruń 1976, nr kat. 121
  • Tymon Niesiołowski, Muzeum Ziemi Bydgoskiej, Bydgoszcz 1966, nr kat. 241
  • Tymon Niesiołowski, CBWA Warszawa 1957, nr kat. 16