Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
27 października 2020 godz. 19:00

Man Ray (1890 Filadelfia - 1976 Paryż)
Bez tytułu z serii La Ballade Des Dames Hors Du Temps, 1970
Cena wylicytowana: 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
146
Man Ray (1890 Filadelfia - 1976 Paryż)
Bez tytułu z serii La Ballade Des Dames Hors Du Temps, 1970

Cena wylicytowana: 6 000 zł

akwaforta/papier, 49,5 x 64,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'Man Ray', opisany l.d.: 'E.A.'
ID: 86142
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.