Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
27 października 2020 godz. 19:00

Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Dawny góralski strój zbójnicki, plansza XX z teki 'Polish Peasants' Costumes', 1939
Estymacja: 1 000 - 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
1
Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Dawny góralski strój zbójnicki, plansza XX z teki 'Polish Peasants' Costumes', 1939

Estymacja: 1 000 - 2 000 zł

litografia barwna/papier, 38,5 x 48,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowana na kamieniu u dołu: 'Z. Stryjeńska'; praca pochodzi z teki: "Z. Stryjeńska, Polish Peasants' Costumes. With introducion and notes by Thadee Seweryn, Curator of Ethnographical Museum in Cracow, Nice 1939. Published by C. Szwedzicki"
ID: 90699
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Zofia Stryjeńska 1891-1976, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, redaktor naukowy Świetosław Lenartowicz, Kraków 2008, poz. kat. VI.4 (il. wybrane plansze), s. 359
  • Świetosław Lenartowicz, O tece „Polish Peasants’ Costumes”, tamże, s. 265-6
  • Justyna Słomska, O ludowości, tamże, s. 262-264