Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
7 maja 2019 godz. 19:00

Wacław Borowski (1885 Łódź - 1954 Łódź)
Wiosna (z II Teki Litograficznej), 1927 r.
Cena wylicytowana: 2 400 zł
Numer obiektu na aukcji
112
Wacław Borowski (1885 Łódź - 1954 Łódź)
Wiosna (z II Teki Litograficznej), 1927 r.

Cena wylicytowana: 2 400 zł

litografia barwna/papier, 31,4 x 25,7 cm (zadruk)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'Wacł. Borowski'
Grafika pochodzi z II Teki Litograficznej
ID: 70044
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • por. Stowarzyszenie Artystów Polskich Rytm 1922-1932, Muzeum Narodowe w Warszawie, katalog wystawy, redakcja katalogu i koncepcja wystawy Katarzyna Nowakowska-Sito, Warszawa 2001, s. 302, poz. 33