Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
7 maja 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
110

Cena wylicytowana: 3 000 zł

autolitografia/papier, 34 x 25,5 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: 'LWycz'
Plansza pochodzi z teki 19 autolitografii "Teka ukraińska", wydanej w 50 egzemplarzach. Kamienie zniszczone.
Odbitka na papierze chińskim naklejonym na karton.
ID: 69885
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Literatura
  • Maria Grońska, Grafika w książce, tece i albumie. Polskie wydawnictwa artystyczne i bibliofilskie z lat 1899-1945, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994, poz. kat. 623, s. 298