Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
19 maja 2020 godz. 19:00

Mojżesz Kisling (1891 Kraków - 1953 Paryż)
Kiki de Montparnasse (Nu Assis), około 1925
Cena wylicytowana: 55 000 zł
Numer obiektu na aukcji
108
Mojżesz Kisling (1891 Kraków - 1953 Paryż)
Kiki de Montparnasse (Nu Assis), około 1925

Cena wylicytowana: 55 000 zł

akwatinta barwna/papier, 66 x 45,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowana ołówkiem dwukrotnie p.d.: 'Kisling', numerowana dwukrotnie l.d.: '97/100'
ID: 84439
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Jean Kisling, Henri Troyat, Kisling, Turin 1982, vol. II, poz. 36 (jako 'Nu Assis')