Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
19 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 17 000 zł
Numer obiektu na aukcji
107

Cena wylicytowana: 17 000 zł

litografia barwna/papier, 61,5 x 50 cm (w świetle passe-partout)
sygnowana ołówkiem p.d.: 'Jean Kisling' na pieczęci 'ATELIER | KISLING', opisana ołówkiem l.d.: '12/150'
sygnowana na kamieniu p.d.: 'Kisling'
ID: 84740
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.