Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
31 stycznia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 500 zł
Numer obiektu na aukcji
95

Cena wylicytowana: 500 zł

akwaforta/papier, 19,6 x 27,5 cm (zadruk)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d: 'E. Kuczyński 52', opisany l.d.: 'Toruń z Kępy Bazarowej'
ID: 62942
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.