Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
31 stycznia 2019 godz. 19:00

(1797 - 1870)
Galeria gotycka w Wilanowie
Cena wylicytowana: 500 zł
Numer obiektu na aukcji
116
(1797 - 1870)
Galeria gotycka w Wilanowie

Cena wylicytowana: 500 zł

staloryt kolorowany/papier, 11,2 x 15,8 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany na płycie l.d.:'Vormser del' oraz p.d.: 'Lemaitre direxit'
opisany na płycie śr.d.: 'Galerie gothique à Willanow', śr.g.: 'POLOGNE' oraz p.g.: '36'
ID: 66388
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
Staloryt pochodzi z dzieła polskiego pisarza i urzędnika wojskowego Karola Forstera pt.: Pologne (1840). Praca została opublikowana w Paryżu jako X tom serii zatytułowanej L’Universe Pittoresque. Przedstawia nieistniejące już założenie architektoniczne, ulokowane w północnej części pałacu wilanowskiego. Owa Galeria Gotycka została wzniesiona w 1802 roku według projektu Christiana Piotra Aignera. W zgodzie z panującymi wówczas zwyczajami nawiązano do jednego z historycznych stylów w architekturze. By budynek był malowniczy i opowiadał o swojej domniemanej, „gotyckiej” przeszłości od początku zaprojektowano „zniszczone” elementy. Zamawiającym był Stanisław Kostka Potocki, który był jednym z najwybitniejszych kolekcjonerów tych czasów. W Galerii Gotyckiej mieściła się część kolekcji, którą stworzył wraz z żoną – Aleksandrą z Lubomirskich.