Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
31 stycznia 2019 godz. 19:00

Zdzisław Przebindowski (1902 Kraków - 1986 )
Dwie kobiety na kładce, 1925-26
Cena wylicytowana: 400 zł
Numer obiektu na aukcji
97
Zdzisław Przebindowski (1902 Kraków - 1986 )
Dwie kobiety na kładce, 1925-26

Cena wylicytowana: 400 zł

drzeworyt/bibułka, 26,5 x 20,4 cm (zadruk)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'Przebindowski'
odbitka pochodzi z teki 7 drzeworytów stworzonych w latach 1925-1926
ID: 62880
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Maria Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, Warszawa 1994, poz.458