Grafika Artystyczna (wyniki)
15 lutego 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 500 zł
Numer obiektu na aukcji
119

Cena wylicytowana: 1 500 zł

litografia barwna/papier, 70 x 49,6 cm
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Lebenstein 73' i opisany l.d.: '47/100'
ID: 53346
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%