Grafika Artystyczna (wyniki)
10 października 2017 godz. 19:00

Cena wywoławcza: 15 000 zł
Estymacja: 20 000 - 25 000 zł
Numer obiektu na aukcji
101

Cena wywoławcza: 15 000 zł
Estymacja: 20 000 - 25 000 zł

litografia/papier, 46,5 x 46,5 cm
na odwrociu pieczęć autorska: 'Étude CHAPELLE PERRIN FROMANTIN | ATELIER BERLEWI | VERSAILLES'
ID: 45792
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.