Grafika Artystyczna (wyniki)
10 października 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 500 zł
Numer obiektu na aukcji
99

Cena wylicytowana: 3 500 zł

serigrafia barwna/papier, 70 x 100 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'L.Tarasewicz 2002' i opisany numerem odbitki: '14/30'
(arkusz)
odbitka: 53 x 62
ID: 47297
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.