Grafika Artystyczna (wyniki)
10 października 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 9 000 zł
Numer obiektu na aukcji
131

Cena wylicytowana: 9 000 zł

serigrafia barwna/papier, 56,8 x 81,7 cm
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Jerzy Nowosielski 1999 r.', opisany l.d.: '39/60'
ID: 52547
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.