Grafika Artystyczna (wyniki)
29 maja 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 500 zł
Numer obiektu na aukcji
114

Cena wylicytowana: 1 500 zł

litografia/papier, 70 x 49,5 cm
sygnowany, datowany p.d. ołówkiem: 'Lebenstein 73' i opisany l.d. ołówkiem: '85/100'
na odwrociu certyfikat gwarancyjny z opisem pracy oraz numer: '27'
ID: 53340
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.