Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 19:00

Natalia Lach-Lachowicz (ur. 1937, Żywiec)
Z cyklu: "Sztuczna Fotografia", 1976
Cena wylicytowana: 30 000 zł
Numer obiektu na aukcji
110
Natalia Lach-Lachowicz (ur. 1937, Żywiec)
Z cyklu: "Sztuczna Fotografia", 1976

Cena wylicytowana: 30 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 9,9 x 15,2 cm (wymiary każdej pracy)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'NATALIA LL | ARTYFICIAL PHOTOGRAPHY | 1976 | 8 photos 9.9 x 15.2 cm'
ID: 83516
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja Andrzeja Kendy
Więcej informacji
„Sztuka Natalii LL jest ruchem, rozwojem potęgującej się ‘sztuczności’(-). Każdy następny stopień sztuczności jest konieczny dla ukonstytuowania i potwierdzenia etapu poprzedniego — sztuczności: poprzedniej (…) Jest to proces permanentnej kondensacji prowadzący do pojęcia czystego (obejmuje ono także sztuczność wizualną) zawierającego w sobie wszystkie inne wytworzone dotąd pojęcia i kategorie (…)” Andrzej Sapija (w katalogu wystawy Natalii LL, 1976)