Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 7 500 zł
Numer obiektu na aukcji
141

Cena wylicytowana: 7 500 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 50,3 x 38,3 cm
na odwrociu pieczęć autorska: 'ZOFIA RYDET | A.F.I.A.P czł. Z.P.A.F. | GLIWICE | [adres]'
numerowany i opisany na odwrociu: '2/20 | z cyklu MANEKINY | MANNEQUINS'
ID: 83423
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Mój ‘Świat uczuć i wyobraźni’ mówi o człowieku zagrożonym już od chwili narodzin, o jego obsesjach, o jego uczuciach, osamotnieniu, pragnieniach, o lęku, przed którym ratuje go tylko miłość, o tragedii przemijania, o strachu przed zagładą i zniszczeniem”. Zofia Rydet

Prezentowana praca pochodzi z cyklu fotomontaży „Świat uczuć i wyobraźni”, który Rydet tworzyła od lat sześćdziesiątych. W jego ramach powstało 15 serii, które złożyły się na 70 obrazów. Znana głównie z „Zapisu socjologicznego” artystka w omawianym cyklu dała się poznać jako fotografka tworząca w duchu surrealizmu. Wykreowany, poetycki świat miał symboliczny charakter, o potężnym ładunku emocjonalnym. Prace z serii zostały zebrane w album, wydany z przedmową Urszuli Czartoryskiej w 1979 roku. Oryginalnie „Świat uczuć i wyobraźni” eksponowany był w postaci pokazu multimedialnego z podkładem muzycznym.