Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 19:00

Numer obiektu na aukcji
128

Cena wylicytowana: 2 200 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 15,2 x 23 cm
sucha pieczęć p.d.
opisany na odwrociu: 'WILNO'
na odwrociu pieczęć autorska
ID: 83690
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.