Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 19:00

Jan Sunderland (1891 - 1979)
"Terra antiqua", 1938
Cena wylicytowana: 1 100 zł
Numer obiektu na aukcji
131
Jan Sunderland (1891 - 1979)
"Terra antiqua", 1938

Cena wylicytowana: 1 100 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 17,5 x 39,5 cm (zadruk)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem na odwrociu: 'J Sunderland. | Terra antiqua. | (Agrygent) | 1938.'
ID: 82699
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.