Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 14 000 zł
Numer obiektu na aukcji
120

Cena wylicytowana: 14 000 zł

wydruk pigmentowy/papier fotograficzny, 51 x 51 cm (wymiary każdej pracy)
9 arkuszy, każda praca sygnowana, datowana i numerowana na odwrociu: ‘ZOFIA Kulik 2007 deseń 1. [kolejne] 4/35'
ed. 4/35
ID: 82747
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Ornament zaś ma w sobie pewien porządek, zasady. Jeżeli ktoś zaczyna robić deseń typu ornamentalnego, to najpierw musi ustalić owe zasady geometryczno-kompozycyjne. Po ustaleniu zasad wzór sam się multiplikuje i powiela”. Zofia Kulik

Teka „Desenie” Zofii Kulik przypomina próbnik w sklepie z tkaninami czy tapetami. W „Deseniach” Kulik opracowała swoje przedstawienia wzorów z różnych epok i tradycji kulturowych. W każdej wersji zachowuje układ pierwotnego wzoru, jednak zmienia go nieznacznie i ubogaca motywami wykorzystywanymi przez nią we wcześniejszych pracach. Dekoracyjność „Deseni” bierze się z nawiązania artystki do wzorów tkanin Wiliama Morrisa, stylistyki arabskiej ornamentacji, wzorów tkanin batikowych czy kwiatowych ornamentów chińskich. Wracają w nich symboliczne przedstawienia znane z twórczości autorki z lat 90. zgrupowane w rytmicznych układach. Pojawiają się tam różnego rodzaju obiekty: czaszki, dekoracyjne draperie, zasuszone liście, warzywa i kwiaty, iglice, łuski, spiczaste zwieńczenia sztandarów. Każdemu układowi towarzyszy postać ludzka, która jest elementem konstytucyjnym „gramatyki ornamentu”. Zofia Kulik korzystała ze swojego „Archiwum gestów”, w którym w latach 1987-91 zgromadziła ok. 700 fotografii męskiej postaci w wymyślanych przez artystkę pozach. Splątane, powtarzalne rytmicznie wzory zabierają widzów do wizualnego świata autorki, prezentując jej dotychczasowe dokonania. Z manii archiwizowania czarno-białej fotografii, umiejętności i chęci klasyfikowania wizualnych wyobrażeń rzeczywistości i sztuki powstała idea tego artystycznego wzornika.