Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
140

Cena wylicytowana: 4 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 30 x 39 cm
na odwrociu pieczęcie Polskiego Towarzystwa Fotograficznego z opisem zdjęcia oraz pieczęć autorska
ID: 83097
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.