Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 300 zł
Numer obiektu na aukcji
129

Cena wylicytowana: 1 300 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 11 x 16,6 cm (arkusz)
sucha pieczęć p.d.: 'J.BUŁHAK WILNO'
na odwrociu pieczęć autorska: 'POLSKA | W OBRAZACH FOTOGR. J. BUŁHAKA | Nr 3389 | Rybacy nad Jez. Narocz | J. BUŁHAK ART. FOT. WILNO, Orzeszkowej 3'
na odwrociu pieczęcie: 'COPYRIGHT | BY JAN BUŁHAK | WILNO 1934' i 'Archiwum Fotograficzne Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji'
ID: 82483
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • 11. Aukcja Fotografii Kolekcjonerskiej 27.10.2013