Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 19:00

Eustachy Kossakowski (1925 - 2001)
Portret Pani Marii Walterskirchen
Cena wylicytowana: 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
107
Eustachy Kossakowski (1925 - 2001)
Portret Pani Marii Walterskirchen

Cena wylicytowana: 2 200 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 29 x 24 cm
opisany na odwrociu: 'Głowa p. M. Walterskirchen | 1921-23 | kat. 49 a brąz'
pieczątka autorska na odwrociu
ID: 82384
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Opinie
  • do obiektu dołączony certyfikat autentyczności Fundacji Kossakowskiego