Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 19:00

Zdzisław Sosnowski Teresa Tyszkiewicz
"Permanent position / Stałe zajęcie", 1978
Cena wylicytowana: 4 800 zł
Numer obiektu na aukcji
113
Zdzisław Sosnowski Teresa Tyszkiewicz
"Permanent position / Stałe zajęcie", 1978

Cena wylicytowana: 4 800 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 17,7 x 13,2 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany długopisem na odwrociu: 'Teresa & Zdzisław | SOSNOWSKI | "stałe zajęcie" | "permanent posiition | 1978'
ID: 83425
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
“W filmie “Stałe zajęcie” Tyszkiewicz i Sosnowski zajmują się próbą analizy za pomocą języka artystycznego wewnętrznych procesów psychicznych w relacji kobieta-mężczyzna budując wizualne ekwiwalenty tego typu doświadczeń. Powstaje w ten sposób obraz siatki subtelnych napięć wytwarzanych przez akcję, która stanowi ciąg faktów-relacji kreowanych w formie improwizacji przez kobietę i mężczyznę, którymi są autorzy filmu. Użyte w nim rekwizyty, takie jak futerko czy cygaro, podkreślają silne emocje seksualne, którymi nasycony jest obraz” (za: Ewa Gorządek, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, grudzień 2007, culture.pl).