Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 19:00

Grupa KwieKulik (1971 - 1987)
"Młot, dłoń, lód; sierp, hak, cień", 1985
Cena wylicytowana: 6 500 zł
Numer obiektu na aukcji
119
Grupa KwieKulik (1971 - 1987)
"Młot, dłoń, lód; sierp, hak, cień", 1985

Cena wylicytowana: 6 500 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 23 x 17,7 cm
na odwrociu pieczęć autorska: 'KWIEKULIK'
datowany i opisany ołówkiem na odwrociu: '"Młot, dłoń, lód; sierp, hak, cień" | Dziekanka, marzec 1985 | Siedzimy na cegłach. | Żarówka realnie świeciła na tle rysunku słoń, dając | cienie haków na lodzie. | Po naszej prawej i lewej wiszą obiekty "Sztuka w majtkach" (10 szt.)'
ID: 83407
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„My nie byliśmy artystami zgodnymi z wyobrażeniem ‘artysty’, jakie funkcjonowało w społeczeństwie. Byliśmy artystami procesualnymi, nie uznawanymi przez twórców tradycyjnych. Trwaliśmy więc w kontrze zarówno w stosunku do rzeczywistości codziennej, powszedniej, jak i tej tradycyjnej rzeczywistości artystycznej”. Zofia Kulik