Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
138

Cena wylicytowana: 4 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 29 x 37 cm (arkusz)
na odwrociu pieczęć autorska: 'FOTO | JERZY KOSIŃSKI /FIAP, RPS, PSA | [adres]'
opisany na odwrociu: 'Tytuł: My friend, Andrzej WAT'
opisany na odwrociu: 'MAN BEFORE HIS WORK | BROM'
ID: 80556
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.