Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 19:00

Maria Pinińska-Bereś (1931 Poznań - 1999 Kraków)
"List-latawiec" - performance, 1976
Cena wylicytowana: 6 500 zł
Numer obiektu na aukcji
118
Maria Pinińska-Bereś (1931 Poznań - 1999 Kraków)
"List-latawiec" - performance, 1976

Cena wylicytowana: 6 500 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 17,3 x 23,5 cm
fot. P.Rybak
ID: 83409
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Maria Pinińska-Bereś samodzielne działania w dziedzinie performensu podjęła w 1976 roku. Początkowo kameralnie lub jedynie przed obiektywem aparatu fotograficznego. Traktowała performens jako wyzwanie. Jej akcje były elementem dzieła budowanego w przestrzeni przyrody lub galerii. Prezentowała w ten sposób potrzebę ukazania w swojej praktyce pewnego procesu, wskazania na ruch, zmianę, na narastanie znaczenia danej realizacji, na jej performatywną – odgrywaną czy wygrywaną strukturę. Te wyjątkowe realizacje miały intymny klimat, często – jak w przypadku Listu-Latawca (1976), gdzie na różowym ogonie artystka umieściła hasło „przepraszam, że byłam, że jestem” – autobiograficzny, podobnie jak działania rzeźbiarskie odnoszący się do kondycji kobiety w ówczesnym świecie (za: Dominik Kuryłek, imnk.pl).