Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 19:00

Paweł Pierściński (1938 Kielce - 2017)
Krajobraz falisty, z cyklu: Portret Ziemi Kieleckiej, 1958/2006
Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
132
Paweł Pierściński (1938 Kielce - 2017)
Krajobraz falisty, z cyklu: Portret Ziemi Kieleckiej, 1958/2006

Cena wylicytowana: 1 900 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 23 x 38,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany p.d.: 'P.Pierściński'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu
ed. 9/10
ID: 82630
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.