Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
2 kwietnia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 800 zł
Numer obiektu na aukcji
101

Cena wylicytowana: 3 800 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 29,5 x 39,5 cm
na odwrociu pieczęć autorska: 'FOTOGRAM 32/57 | Schlabs Bronisław | A-FIAP PTF | Poznań | [adres] | Poland'
ID: 83504
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.